Data Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun

A. Berdasarkan Jenis Kelamin
Laki-laki 30
Perempuan 15
Jumlah 45
B. Berdasarkan Eselon
Eselon II 1
Eselon III 3
Eselon IV 7
Staf PNS 32
Tenaga Kontrak 2
Jumlah 45
C. Berdasarkan Golongan
Golongan IV 5
Golongan III 18
Golongan II 20
Tenaga Kontrak 2
Jumlah 45
D. Berdasarkan Pendidikan Terakhir
S.2 2
S.1 / D.IV 13
D.III 5
D.I 3
SLTA 21
SLTP 1
Jumlah 45